V. Lytvyn “Ziyshly Yanholy”, 1983 Woodcut 

Type: Artwork
Price: $715.00
 

Description

V. Lytvyn

“Ziyshly Yanholy”, 1983

Woodcut 

21”x30”

Edition 97/125

OT-3